خبرنامه

خبرنامه

پیچ و رولپلاک سنگ نما در باقرشهر تهران

کار امروز باقرشهر تهران بود که نمای سنگ رومی با ستونهای 5 سانتی .

با چسب های بسیار قوی ستونهایی که نمیتوانستیم پیچ کنیم را محکم سازی کردیم و بقیه سنگ ها را نیز پیچ و رولپلاک کردیم.

نما بر 8 متر در 4طبقه

ادرس باقرشهر تهران خیابان فلسطین پلاک 141

یک سنگ نیز ریزش کرده بود که روی جای خود پیچ رولپلاک کردیم.

 

 

پیچ و رولپلاک نما در عظیمیه کرج

کار کرج عظیمیه نبش حیابان پاسداران- نما رومی

نما دو نبش به صورت رومی بود که کارفرما تمام ابزارهای رومی را پیچ و رولپلاک کرد.

عظیمیه قسمتی از کرج است.

نمایندگی محکم سازی نما در عظیمیه کرج با شرکت جهان فرود