اسکوپ سنگ چیست؟ اسکوپ سنگ نما و نمای ساختمان به روش پیچ رولپلاک

اسکوپ سنگ نما با طناب و بدون دابست

خدمات نما و اسکوپ سنگ نمای ساختمان با شرکت جهان فرود

اسکوپ نوعی محکم کننده سنگ است که به صورت سیم پشت سنگ قرار میدهند تا رابطی باشد میان سیمان و سنگ که نگه دارند باشد.

اسکوپ باید قبل از نصب سنگ انجام شود.

اگر بعد از ساختن ساختمان سنگ ریزش کند باید روش کار را عوض کرد که در دامه توضیح خواهم داد.

شرکت جهان فرود اسکوپ سنگ نمای ساختمان را با طناب و بدون داربست در تهران و کرج انجام میدهیم.

اسکوپ سنگ نما با پیچ و رولپلاک نما

بعد از ساختن ساختمان میبینیم که سنگ یا لق میشود و یا ریزش میکند که بسیار خطرناک میباشد.

برای رفع چنین مواردی باید از اسکوپ پیچ و رولپلاک سنگ نما استفاده کرد که بسیار راحت و سریع قابل انجام است.

اسکوپ سنگ بعد از سنگ کاری با سوراخکاری روی سنگ انجام میشود.

قیمت اسکوپ سنگ نمای ساختمان

قیمت اسکوپ سنگ نما مانند همان پیچ و رولپلاک سنگ نما محاسبه میشود.

تماس بگیرید و با مشخصات دادن بما قیمت حدودی را بدانید.

قیمت اسکوپ به صورت دونه ای هر عدد بین 1500 و تا 2500 میباشد.

اسکوپ سنگ نما با طناب در تهران و کرج

بهترین راه برای اسکوپ کردن سنگ های که مد نظرتان است روش بدون داربست یا با طناب است.

روش کم خظر و بسیار سریع که در تهران و کرج بسیار رونق پیدا کرده است.

ما نمیتوانیم اسکوپ را به صورت سیمی انجام دهیم چون سنگ چسبیده را نمیتوان به پشتش دسترسی داشته باشیم.

Call Now Button09301596462