ایا هنگام پیچ و رولپلاک زدن سنگ دچار شکستگی میشود؟

پیچ و رولپلاک و خورد شدن سنگ

سنگ ها شکننده هستند و به هر طریقی نمیتوان انها را سوراخ کرد.

هر سنگی برای پیچ و رولپلاک شدن نیاز به یک نوع دریل خاص دارد تا موجب شکستن ان نشود.

چندین نوع دریل در بازا موجود میباشد با درجه های مختلف که هرکدام برای انجام کاری استفاده میشوند.

برای پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما نیاز به دریل مخصوص سنگ داریم.

انجام خدمات پیچ و رولپلاک نما در تهران

دونوع دریل وجود دارد:

  • دریل سه نظام
  • دریل هیلتی یا همان چکی

دریل سه نظام به دریلی گفته میشود که به صورت ساده و عادی جسم مورد نظر را سوراخ میکند و دارای لرزش و چکشی نمیباشد.

دریل سه نظام اجسام قوی را سوراخ نمیکند.

دریل هیلتی که بسیار پرکاربرد است برای تمامی اجسام قوی استفاده میشود.

این دریل با لرزش به سرمته محل مورد نظر را میشکافد.

 سنگ ها بر روی کدام دریل پیچ و رولپلاک میشوند؟

انواع سنگ:

  • تراورتن
  • سرامیک
  • گرانیت
  • مرمر یا سمیرم

تمامی سنگ های بالا با دریل هیلتی قابل پیچ شدن است مگر اینکه نماها دارای طرح و کوچک بزرگ شوند.

مثلا سنگ تراورتن دارای طرح رومی میباشد که با هیلتی نمیتوان انرا پیچ رولپلاک کرد.

برای پیچ کردن نمای رومی از دریل سه نظام استفاده میشود.

سنگ سرامیک اگر لق باشد با دریل چکشی امکان پیچ کردنش وجود ندارد و درجا خورد میشود.

سنگ گرانیت چشم بسته با دریل هیلتی سوراخ میشود و اثلا با سه نظام سوراخ نمیشود.

برای اگاهی بیشتر به سایت       pich5.com   مراجعه کنید.